Số 26: Nhấn mạnh chất lượng và thương hiệu

Lời khuyên từ: Michael Fascitelli

Michael Fascitelli là Chủ tịch của Tập đoàn Hỗ trợ tài chính bất động sản Vornado, Tập đoàn đầu tư bất động sản hợp nhất, đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý bất động sản lớn nhất tại Mỹ.


Hãy luôn đi cùng chất lượng – mua các sản phẩm đủ chất lượng, xây dựng thương hiệu và thuê những nhân viên có phẩm chất tốt. Khi chúng tôi xem xét tòa nhà GM tại Đại lộ 5,Donald Trump đã khuyên rằng: “Tôi nghĩ các ông nên mua tòa nhà này”. Nhưng chúng tôi bỏ qua, không mua tòa nhà đó và cuối cùng, Donald Trump đã mua nó vì ông nói  rằng nó là tòa nhà có một không hai và có chất lượng cao. Nếu bạn mua những cái có chất lượng và khá hiếm thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Bước tiếp theo là xây dựng một thương hiệu và một sản phẩm đáng được đánh giá cao. Ví dụ như trong hoạt động kinh doanh nhà tập thể, cứ mỗi một foot vuông được bán ra dưới thương hiệu Trump có giá cao hơn giá trung bình vài tăm đô la. Ông đã xây dựng thương hiệu của mình bằng cách đầu tư kinh doanh thật hiệu quả tại thị trường New York, sau đó, khuếch trương thương hiệu tại Chicago, Florida và nhiều thị trường khác nữa.

Luôn thuê những nhân viên tốt nhất mà bạn có thể. Hãy lựa chọn những người có phẩm chất cá nhân  tốt và đáng chú ý, vì họ chính là một phần hình ảnh của bạn. Hơn nữa, họ chính là một phần cái thương hiệu mà bạn xây dựng nên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!