Chuyên viên Phân tích hệ thống (System Alalyst)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Phân tích hệ thống (System Alalyst)

Chuyên viên Phân tích hệ thống nghiên cứu các vấn đề khoa học hoặc kinh doanh và các định hướng giải quyết bằng một hệ thống điện toán.

Họ phát triển các hệ thống để thu nhận, xử lý và trình bày thông tin theo khuôn mẫu cần thiết để điều hành các tổ chức như công ty thương mại hay cơ quan nhà nước.

Công việc của Chuyên viên Phân tích hệ thống

 • Tiến hành nghiên cứu khả thi bằng cách thảo luận với ban điều hành công ty về nhu cầu của công ty và xác định lợi ích cũng như chi phí cần cho một hệ thống ứng dụng điện toán.
 • Xác định nhu cầu trước mắt và lâu dài của công ty bằng cách tiếp xúc với các nhân viên ở các cấp khác nhau đang phụ trách công việc hiện tại, tìm hiểu phương pháp đang dùng và thảo luận các phương án cải thiện để có hiệu quả công việc cao hơn.
 • Nghiên cứu các yêu cầu hiện hành, xác định các dữ liệu đầu vào, thông tin mục tiêu, phương pháp xử lý và khuôn mẫu của thông tin je61t xuất và cách sử dụng thông tin của người dùng.
 • Đưa ra hệ thốn thiết kế tổng quát (general design) để khách hàng phê duyệt.
 • Làm phân tích hệ thống chi tiết sử dụng sơ đồ mô tả các bước và nhóm công việc để khách hàng có thể hiểu được.
 • Soạn các chỉ dẫn cho chuyên viên lập trình, xác định các chương trình cần viết.
 • Chạy kiểm tra chương trình hoặc hệ thống chương trình, sữa lỗi và hiệu chỉnh để hệ thống làm việc đúng và phù hợp với cách sử dụng của khách hàng.
 • Sữa những trục trặc do chương trình hoặc các thay đổi do yêu cầu phát sinh của khách hàng.
 • Soạn tài liệu hướng dẫn, mô tả thủ tục thao tác để thuận tiện cho người sử dụng, cập nhật nó khi cần.
 • Huấn luyện sử dụng và bảo trì hệ thống cho khách hàng.
 • Đảm trách công tác quản lý các dự án phát triển phần mềm.

Chuyên viên phân tích hệ thống thường làm việc trong các công ty phát triển phần mềm, các tổ chức hay cơ quan nhà nước, các công ty kinh doanh hoặc sản xuất. Họ cũng có thể tự điều hành công ty tư vấn tin học.

Trong các tổ chức có qui mô nhỏ, chuyên viên phân tích hệ thống cũng đảm đương công việc lập trình. Không ít trường hợp chuyên viên phân tích hệ thống bắt đầu bằng nghề lập trình. Họ phải học tập và nghiên cứu thường xuyên để cập nhật kiến thức với sự đổi mới nhanh chóng của công nghệ máy tính.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Khả năng giải quyết các bài toán phức tạp
 • Có tư duy phân tích và logic
 • Khả năng suy luận trừu tượng
 • Khả năng giao tiếp diễn đạt cao.

Cơ hội tuyển dụng

Chuyên viên Phân tích hệ thống (System Alalyst) được tuyển dụng tại rất nhiều nơi như cơ quan nhà nước, các công ty thương mại và sản xuất. Họ cũng có thể làm việc trong các công ty phát triển phần mềm hay nghề tự do như tư vấn.

Nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phân tích hệ thống tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế chung và mức đầu tư vào thiết bị và dịch vụ máy tính.

Nghề nghiệp liên quan

 • Lập trình máy tính
 • Quản lý hệ thống công nghiệp

Viết một bình luận

error: Content is protected !!