Chuyên viên Tuyển dụng (Cố vấn nhân sự)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Tuyển dụng (Cố vấn nhân sự)

Chuyên viên Tuyển dụng (Cố vấn nhân sự) phỏng cấn những người xin việc để kiểm tra các yêu cầu và khả năng thích hợp đối với đói hỏi của công việc (job requirements) hay chức trách cụ thể như đánh giá nhu cầu huấn luyện và giúp công ty tìm được đội ngũ nhân viên thích hợp.


Công việc của Chuyên viên Tuyển dụng

Trong các công hay doanh nghiệp:

 • Thảo luận và ghi nhận với phòng nhân sự các nhu cầu nhân lực của công ty, các công việc cần người, nhu cầu phát triển và bổ sung lao động.
 • Xác định số lượng tuyển dụng,loại và tính chất công việc, các yêu cầu chuyên môn hoặc kinh nghiệm, các chức vụ đảm trách, điều kiện và giờ giấc làm việc, mức lương, khả năng đào tạo và huấn luyện của công ty.
 • Soạn quảng cáo hay thông báo tuyển dụng trên báo chí hoặc dựa vào các nguồn giới thiệu lao động khác.
 • Tham vấn với các bộ phận chuyên mốn, soạn các kiểm tra năng lực chuyên môn, ứng xử nghề nghiệp và các yếu tố khác để phục vụ công tác tuyển chọn.
 • Trắc nghiệm hoặc phỏng vấn người tìm việc, ghi chép những chi tiết cá nhân và khả năng công việc, nhận xét chuyên môn cho từng ứng viên, thời gian họ có thể nhận việc.
 • Khi cần thiết, phối kiểm những thông tin về quá trình công tác với những người tham khảo mà ứng viên nêu ra trong hồ sơ xin việc.
 • Thông báo ngày hẹn cho các ứng viên thích hợp để phỏng vấn tiếp theo.
 • Phỏng vấn trực tiếp hoặc sắp xếp cho bộ phận sử dụng lao động phỏng vấn trực tiếp với người tìm việc để kết thúc đợt tuyển chọn.
 • Thông báo cho các ứng viên được chọn để hẹn ngày nhận công việc.
 • Thông báo và cảm ơn các ứng viên không thuộc danh sách tuyển chọn.

Trong các trung tâm tuyển dụng, giới thiệu việc làm:

 • Ghi nhận chi tiết các nhu cầu về số lượng và yêu cầu chuyên môn cũng như các điều kiện của bên sử dụng lao động (employer).
 • Tổ chức thông báo tuyển dụng.
 • Tổ chức trắc nghiệm và phỏng vấn người tìm việc.
 • Khi cần thiết, phối kiểm những thông tin về quá trình công tác với những người tham khảo.
 • Soạn thảo danh sách ứng viên tiềm năng (shortlist) kèm theo tóm tắt lý lịch và thư xin việc của họ để gửi cho bên tuyển dụng.
 • Sau khi bên sử dụng lao động thông báo danh sách chọn lại, sắp xếp cho buổi phỏng vấn giữa họ và người tìm việc.
 • Thông báo kịp thời kết quả tuyển dụng cho các ứng viên.
 • Tham vấn và giải đáp thắc mắc của người sử dụng lao động.
 • Liên hệ với các trung tâm đào tạo, tổ chức chương trình huấn luyện bổ sung cần thiết cho công việc khi phía tuyển dụng yêu cầu đối với người tìm việc.
 • Cung cấp thông tin về công việc đang cần người.
 • Giúp ứng viên tìm việc viết đơn xin việc, trình bày bản sơ yếu, góp ý về cung cách tiếp xúc và các chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.

Chuyên viên Tuyển dụng có thể làm việc ngoài giờ khi cần phỏng vấn những người tìm việc bận trong giờ hành chánh.

Những Chuyên viên Tuyển dụng có kinh nghiệm cũng trợ giúp ý kiến cho những người có khó khăn trong tìm việc làm vì thất nghiệp trong thời gian dài hoặc có những bất lợi riêng.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kỹ năng giao tiếp nói và viết rất giỏi
 • Kiên nhẫn, khôn khéo và thận trọng
 • Có thể làm việc với tập thể một cách có hiệu quả
 • Hiểu biết và chấp nhận những khác biệt về văn hóa

Viết một bình luận

error: Content is protected !!