Khoe ưu điểm và che khuyết điểm

“Tốt khoe xấu che” vẫn là phương châm đúng đắn trong lối ăn mặc từ xưa đến nay. Bạn biết rõ ưu điểm của cơ thể mình vậy thì hãy chọn trang phục để khoe chúng, ngược lại hãy che đi các khuyết điểm của bản thân.

error: Content is protected !!