Chân thành

Kết bạn cần phải chân thành và thành thực, không nên dối trá nhau. Một người mới quen có thể nhanh chóng trở thành bạn của chúng ta nếu bạn cảm thấy hợp với họ một cách tự nhiên. Đừng gượng ép hoặc gian dối để làm quen với họ.

Chúng ta phải tuân thủ theo những quy tắc nào để tìm bạn mới?

Nếu như mối quan hệ mới phù hợp một cách tự nhiên, bạn chẳng cần áp dụng quy tắc máy móc nào cả.

error: Content is protected !!