Giữ chữ tín

ti1nKhi có hẹn một người mới quen, bạn hãy đến điểm hẹn đúng giờ. Nếu vì lý do nào đó phải đến trễ hoặc không đến được điểm hẹn, bạn hãy gọi điện thông báo và xin lỗi người đang chờ bạn.

Chúng ta nên làm gì nếu không thể đến gặp người bạn mới như đã hẹn?

Hãy thông báo và xin lỗi họ.

error: Content is protected !!