Nhớ tên

Việc nhớ tên của một người sau lần gặp đầu tiên sẽ có tác dụng diệu kỳ, là bước khởi đầu cho tình bạn trong tương lai. Hãy nhớ đúng tên của đối phương và làm họ bất ngờ vì sự quan tâm mà bạn dành cho họ.

Khi bạn nhớ tên ai đó, bạn sẽ nhận lại điều gì?

Điều đó sẽ khiến đối phương bất ngờ và có thiện cảm với bạn.

error: Content is protected !!