Tạo cảm hứng cho bản thân

Não phải liên quan đến các hoạt động sáng tạo mang tính bất ngờ và ngẫu nhiên. Tuy vậy, đây là một sự “ngẫu nhiên” có “sắp đặt”, bởi sáng tạo là kết quả cuối cùng của quá trình học hỏi và tiếp cận thông tin. Do đó, để não phải phát triển một cách tối ưu, bạn cần tự tạo cảm hứng cho bản thân bằng cách đọc sách, nghe nhạc, cắm hoa, về với thiên nhiên… Ngoài ra, bạn cũng nên học cách quan sát thế giới và mở rộng trái tim để nguồn năng lượng sáng tạo trong bạn được dồi dào.

error: Content is protected !!