Đừng bỏ cuộc

Một số người tin rằng họla2k kẻ thất bại khi đã không thành công một hoặc hai lần. Nhưng sự thật thì người thất bại là người buông xuôi và không tiếp tục cố gắng trong mọi việc. Đừng để những thất bại buộc bạn từ bỏ ước mơ và mục tiêu, chưa biết chừng bạn chỉ còn cách thành công có một bước chân thôi đấy.

Cố gắng thực hiện mục tiêu nhiều lần có lợi ích gì?

Mọi nỗ lực đều làm giảm bớt mức độ khó khăn và làm tăng cơ hội thành công.

Không bao giờ bỏ cuộc

Đừng bao giờ từ bỏ. Khi bạn toàn tâm toàn ý hoàn thành mục tiêu và vẫn đang tiếp tục làm những gì cần phải làm, bạn không được bỏ dở giữa chừng. Hãy nhìn các thất bại trước đây như là bài học kinh nghiệm và cố gắng nỗ lực hơn nữa cho đến khi bạn thành công.

Làm sao để tránh được thất bại?

Hãy phân tích kỹ các khả năng và suy xét những trở ngại rồi tiếp tục cố gắng, bạn chắc chắn sẽ thành công.

error: Content is protected !!