Điều 22: Thành công là dám làm dám chịu. Thất bại là luôn đổ lỗi cho người khác.

Những lỗi lầm đã qua, và ta không thể thay đổi được chúng. Dám làm dám chịu có nghĩa là bạn thể hiện mình đang nắm quyền kiểm soát cuộc đời của chính mình. Đổ lỗi cho người khác cho thấy bạn không tin rằng mình có quyền chủ động với cuộc sống của mình.

Có một điều ít ai nhận ra đó là bạn tin vào điều nào thì bạn sẽ tìm đủ mọi cách chứng minh nó, hỗ trợ nó, vì thế hãy cẩn trọng. Hãy tin vào khả năng làm chủ vận mệnh của mình. Tất nhiên bạn không thể khiểm soát mọi sự kiện hàng ngày xảy đến với mình, nhưng bạn có thể khiểm sáot suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân. Khi đổ lỗi cho một ai đó về một chuyện nào đó, bạn tự biến mình thành kẻ yếu thế, bị động, bạn trao quyền kiểm soát cuộc đời mình cho người khác, và điều đó đồng nghĩa với việc bạn tự tước bỏ quyền được suy nghĩ, cảm nhận và hành động như ý mình.

Hãy suy nghĩ xem mình có thể làm gì khi một tình huống xảy ra thay vì tìm cách đổ lỗi cho người khác. Thành công là tìm ra đường đi, tìm ra cách làm chứ không phải là tìm ra lý do hay lời biện giải. Đứng trước mỗi tình huống, hãy tự hỏi, mình có thể làm gì để tránh được điều này? Mình có thể học hỏi được điều gì từ tình huống này? Mình có thể sử lý tốt hơn như thế nào, và nếu sự việc này tái diễn trong tương lai, mình sẽ giải quyết ra sao? Hãy dám làm dám chịu với cuộc đời mình và kiến tạo cho mình con đường đến thành công quang đãng nhất.

Thành công là dám làm dám chịu.

error: Content is protected !!