Điều 25: Thành công là biết cảm kích. Thất bại là do luôn phàn nàn.

Lòng biết ơn là một đức tính có sức mạnh vô cùng lớn. Khi bạn cảm thấy biết ơn một điều gì đó, nó lập tức trở nên có giá trị hơn. Tương tự, khi bạn biết ơn, đánh giá cao cuộc đời mình, cuộc đời bạn sẽ giá trị hơn với bạn.

Có một quy tắc chung mà bạn cần nhớ: Khi bạn tỏ lòng biết ơn với bất kỳ điều gì, dù là một điều cô cùng nhỏ nhoi thì điều đó cũng sẽ mang lại nhiều thứ tốt đẹp hơn cho bạn. Nếu bạn tôn trọng, đánh giá cao tiền bạc, bạn sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Nếu bạn tôn trọng, đánh giá cao tình yêu, tình yêu và sự tôn trọng sẽ tuôn chảy đến với bạn.

Sự phàn nàn cũng có quy tắc tương tự: Bạn càng phàn nàn về điều gì nhiều bao nhiêu thì bạn càng nhận được nhiều rắc rối bấy nhiêu. Phàn nàn là nói về những điều mình không muốn, không thích. Nhưng vấn đề là “Ghét của nào, trời trao của ấy”/ Nếu bạn cứ ca thán mình không có tiền, bạn sẽ càng không có tiền. Nếu ca thán mình mệt mỏi, bạn sẽ càng mệt mỏi. Phàn nàn khiến bạn giậm chân tại chỗ, cảm kích giúp bạn ngày một tiến xa.

error: Content is protected !!