Điều 46: Thành công là kết quả của sự kỷ luật. Thất bại là hệ quả của sự lười biếng.

Kỷ luật đem lại rất nhiều lợi ích, và sự lười biếng sẽ đưa lại hệ quả khôn lường. Những thói quen tốt chính là những ích lợi lớn nhất của tính kỷ luật còn những thói quen xấu chính là hệ quả tồi tệ nhất của thói lười biếng.

Kỷ luật giúp bạn trở nên tự tin. Lười biếng khiến bạn nghi ngờ bản thân. Bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn nếu sẵn lòng đưa bản thân mình vào kỷ luật. Nếu lười biếng, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được bất cứ điều gì.

Kỷ luật đem lại chiến thắng còn lười biếng biếng bạn thành nạn nhân của nó. Kỷ luật giúp bạn có khả năng tự kiểm soát bản thân. Lười biếng khiến bạn trở thành con rối trong tay người khác. Những người có kỷ luật thường là những người thành công nhất. Những người lười biếng chỉ thu về sự hối tiếc khôn nguôi. Một người lười biếng sẽ nói: “Tôi nên làm, tôi có thể làm, nhưng tôi đã không làm”, còn người có kỷ luật sẽ nói “Tôi đã làm”.

Thành công là kết quả của sự kỷ luật.

error: Content is protected !!