Không phải mọi nhà lãnh đạo đều như nhau

Nhiều nhà điều hành đã đến với tôi sau buổi thuyết trình để hỏi tôi về câu nói ”mọi người đều là nhà lãnh đạo”. Tôi thấy rằng những công ty giỏi nhất trên hành tinh này có cùng một yếu tố: Họ phát triển người có vai trò lãnh đạo khắp công ty nhanh hơn đối thủ của họ. Điều ấy là ưu tiên hàng đầu. Và họ thực hiện nó rất nhanh.

Tuy nhiên tôi không nói rằng mọi người đều nên điều hành công ty. Thật vô lý. Ai cũng có thể biểu lộ khả năng lãnh đạo, nhưng không có nghĩa là ai cũng lãnh đạo công ty. Dưới đây là một phép ẩn dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn.

Tôi yêu ban nhạc Ù, trong đó Bono là ca sĩ hàng đầu, Larry Mullen là tay trống. Hỗn loạn sẽ xảy ra nếu Larry cố làm ca sĩ còn Bono nổi hứng chuyển sang chơi trống.

Hãy biết vai trò của mình. Mọi người cần có thái độ của nhà lãnh đạo – dù họ làm gì chăng nữa. Nghĩa là mọi người cần nhận lãnh trách nhiệm để đạt kết quả cao nhất, cần thực hiện phần việc của mình để định hướng văn hóa làm việc. Mọi người cần tích cực và khơi nguồn cảm hứng, cần nổ lực thêm một chút nữa với khách hàng và xem sự thay đổi là cơ hội khiến sự việc tốt đẹp hơn. Mọi người đều có thể trở thành nhà lãnh đạo và thực sự ảnh hưởng sâu rộng qua việc thể hiện tốt nhất trách nhiệm của mình. Nhưng không phải ai cũng giống nhau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!