51 – Nhìn xa

Đôi khi việc gửi thông cáo báo chí giống như một canh bạc năm ăn năm thua. Các biên tập viên có thể sử dụng hoặc không, nó có thể được đăng “như vốn dĩ” hoặc không, nó có thể được đối tượng mục tiêu đọc hoặc không, nó có thể được đăng ở mục thích hợp trong tạp chí hoặc không.

Trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, vấn đề có thể lớn hơn: ngoài những lý do khác thì số lượng khách hàng bạn giao dịch thường nhỏ hơn rất nhiều so với thị trường tiêu dùng và số lượng các tạp chí định kỳ có thể sử dụng cũng ít ỏi tương tự.

Do đó các công ty trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp cần phải có lá bài tẩy.

Ý tưởng

Đa số nhà báo viết về thị trường B2B đều biết trước khá rõ những chủ đề mà họ sẽ đưa tin ở những ấn bản trong tương lai. Họ thường lên trước kế hoạch từ 6 đến 12 tháng cho những bài đặc biệt về các phương diện trong ngành: mục đích là để các nhân viên kinh doanh quảng cáo phổ biến quảng cáo đến các đối tượng có tiềm năng quan tâm. Ví dụ, một tạp chí ngành xây dựng có thể có chuyền đề về làm đường, nên sẽ nhắm vào các nhà cung cấp vật liệu rải đường nhựa làm đối tượng đăng quảng cáo.

Người làm PR sành sỏi sẽ tìm hiểu danh sách các chuyên đề sắp tới chứa đựng những nội dung gì và đề nghị cung cấp các bài viết và hình ảnh có liên quan. Việc này đương nhiên phải bảo đảm vừa đúng thời điểm, đúng chỗ, và đúng độc giả của tờ báo.

Ứng dụng

  • Tìm hiểu danh sách các chuyên đề càng sớm càng tốt, và đánh dấu để cung cấp bài viết và hình ảnh.
  • Lên kế hoạch cho những hoạt động khác khi bài viết của bạn được đăng – ví dụ, gửi thư cho các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn.
  • Nộp bài viết đúng lúc. Làm như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ bị bỏ bài.

error: Content is protected !!