66 – Tạo sự độc đáo

Vẻ độc đáo hoặc hài hước hoặc cả hai đều là cách hữu hiệu để trở nên nổi bật giữa vô vàn bản tin được gửi đến các báo mỗi ngày. Thậm chí mục tin tức trên truyền hình cũng muốn kết thúc bằng một tin hài hước – và đương nhiên được xuất hiện trên truyền hình là chiếc chén thánh của PR.

Tính độc đáo không phải là thứ có thể đặt hàng được, và nó là nguyên nah6n khiến rất nhiều người làm PR phải trả những khoản tiền cao ngất ngưỡng, nhưng nếu có thể thực hiện được đương nhiên rất đáng giá.

Ý tưởng

Bậc thầy PR Arlo Guthrie của Consult the Guru là một ví dụ về ý tưởng độc đáo hiệu quả. Ông đã lập ra Biên bản nhận biết bọ chét toàn quốc để quảng cáo phương pháp diệt bọ chét. Ý tưởng này tương phản với sự thừa thải của các Tuần lễ nhận thức diễn ra liên tục, và nhắm vào sự nhỏ nhoi của đề tào nghiên cứu – bọ chét. Bài viết đã trở thành tin trong cả nước, với tầm ảnh hưởng lên các phương tiện truyền thông đại chúng ngang với hành trăm ngàn bảng phí quảng cáo.

Hồi ấy ý tưởng bất thường này nghe có vẻ buồn cười, nhưng kể từ đó nó đã được thay thế Tuần lễ nhận biết bọ chét toàn quốc thật sư do ngôi sao Anthea Turner giới thiệu.

Ứng dụng

  • Yếu tố độc đáo không thể mở ra khóa lại như vòi nước được đâu.
  • Có thể bạn sẽ phải trả tiền cho người nào đó nghĩ ra ý tưởng độc đáo thích hợp.
  • Lằn ranh giữa sự độc đáo với lố bịch rất mỏnh manh – cẩn thận đừng vượt qua nhé!

error: Content is protected !!