Biên tập viên (Editor)

Tìm hiểu Nghề Biên tập viên (Editor)

Biên tập viên là người viết nội dung bài vở cho một nhà xuất bản hay một tờ báo, tạp chí hay tập san. Ngày nay, báo chí điện tử phát triển mạnh và các trang tin tức hay chuyên ngành đa dạng giúp cho nghề biên tập viên trở thành nghề ‘hot’ và nhu cầu tuyển dụng rất nhiều.

Công việc của Biên tập viên

Mỗi vị trí của nghề biên tập viên có nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau.

Trưởng ban biên tập (editor in chief) xác định nội dung ấn phẩm, chịu trách nhiệm về phương hướng biên tập (editorial policy). Họ cũng phụ trách giao dịch thư từ và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực biên tập.

Trợ tá biên tập (associate editor) chỉ đạo một bộ phận nhất định của tờ báo hay ấn phẩm.

 • Phân công cho đội ngũ viết bài, phóng viên, nhiếp ảnh viên để lấy tin và hình ảnh.
 • Thuê các phóng viên hoặc công tác viên bên ngoài khi có nhu cầu
 • Hiệu đính bài để đảm bảo văn phong và các khuôn thức văn bản, chọn tựa hay tiêu đề cho bài viết.
 • Tham dự các buổi họp, các hội thảo chuyên ngành liên quan và thực hiện các phỏng vấn.
 • Soạn tin tức, các bài giới thiệu (fealure articles), ph6 bình điểm báo (critical revviews), tổ chức trình bày dàn trang (lay out) cho tờ báo.
 • Chỉ đạo biên soạn phân ban xuất bản hoặc phát thanh, truyền hình.

Trợ tá biên tập có thể chuyên biên tập tin tức (chỉ đạo thu thập, chọn lọc và biên tập tin tức cho báo chí, các hãng thông tấn, phát thanh và truyền hình hoặc các chương trình sinh hoạt đại chúng. Khi cần, người trợ tá biên tập cũng ra ngoài thu thập thông tin.

Biên tập sách (book editors) sửa soạn bản thảo chuẩn bị cho in, có thể thực hiện các công tác sau:

 • Hiệu đính tài liệu viết để đảm bảo tính nhất quán về văn phong, cách chấm câu, nội dung.
 • Đề xuất những thay đổi về phong cách, cấu trúc bản thảo.
 • Soạn viết bản thảo cho in ấn, kiểm tra trình bày hình ảnh, bài vở, bảng biểu, chỉ mục.
 • Viết các ghi chú, các lưu ý, đề nghị chỉnh sửa.
 • Theo dõi và thúc đẩy tiến độ xuất bản.
 • Đọc và kiểm tra lỗi cho các bản thảo.
 • Liên hệ với bộ phận sản xuất để sắp xếp thiết kế, dàn trang và in ấn.

Biên tập sửa bài (sub-editor, copy-editor) phụ việc với các biên tập viên cho các tập san và báo chí để xem và đánh giá bài vở sao cho phù hợp với chủ trương biên tập, cắt gọt và chỉnh sửa câu chữ, cụ thể gồm:

 • Phụ giúp trợ tá biên tập xác định cách trình bày (layout) của ấn phẩm hoặc bài phát thanh/ phát hình.
 • Nhận bài vở do phóng viên hoặc các hãng thông tấn gởi về bằng vô tuyến, kiểm tra văn phong và cách viết để đảm bảo tôn chỉ của tổ chức biên tập.
 • Xem các mẫu tin hay bài vở chỉnh sửa cho khúc chiết hay thu gọn cho vừa khoảng của cột báo đã định, hoặc sửa đổi cho phù hợp với ấn phẩm.
 • Đọc bài và sửa các lỗi chính tả, chấm câu, cú pháp, tính nhất quán của nội dung, hoặc sửa bài của các tác giả sống ở nước ngoài sao cho phù hợp với cách nói cách viết của quần chúng trong nước.
 • Kiểm tra tính xác thực của các sự kiện trong các chuyên mục tin tức bằng cách sử dụng các hồ sơ tư liệu hoặc trao đổi trực tiếp với tác giả.
 • Viết tựa, tiêu đề cho các cột báo, bài báo.
 • Sắp xếp lo liệu hình ảnh, minh họa.
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất để theo dõi công việc xuất bản.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có học vấn cao, vững ngữ pháp tiếng Việt hoặc ngoại ngữ.
 • Có kỹ năng tổ chức tốt.
 • Thực hiện được các công việc chi tiết và chính xác.
 • Năng lực quản lý và giám sát vững vàng.
 • Sử dụng được máy vi tính, thao tác bàn phìm tốt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!