Chuyên viên Đào tạo (Training Officer, Trainer)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Đào tạo (Training Officer, Trainer)

Chuyên viên đào tạo (huấn luyện) là người phụ trách công tác lập kế hoạch, tổ chưa và điều phối các khóa học để đáp ứng nhu cầu huấn luyện, đào tạo phát triển của một công ty hay doanh nghiệp. Họ cũng tham mưu cho lãnh đạo về các chương trình đào tạo bên ngoài phù hợp khi có nhu cầu. Họ giúp hướng dẫn cho cán bộ và nhân viên của công ty các thông tin về sức khỏe và an toàn lao động, các kỹ năng giám sát, điều hành nhà máy, vận hành thiết bị, công tác văn phòng v.v ..

Công việc của Chuyên viên Đào tạo

 • Lên kế hoạch, thiết kế chương trình và điều phối nhân lực cho công tác đào tạo nhân viên căn cứ vào nhu cầu của công ty.
 • Giúp phân tích các nhu cầu đào tạo bằng cách sử dụng các bảng câu hỏi (questionaires) và điều tra (surveys) hoặc tham vấn với các chuyên viên quản lý và nhân viên, đảm bảo phân tích phản ảnh được các mục tiêu của doanh nghiệp và đối tượng ngành nghề.
 • Lập chương trình đào tạo, biên soạn các tài liệu, các hình ảnh dùng với đèn chiếu để trình bày các chủ đề kiến thức.
 • Tổ chức các khóa học, biểu diễn thao tác vận hành máy móc, thiết bị chụp ảnh, ghi hình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hoặc sắm vai thực tập công việc.
 • Đánh giá hiệu quả của huấn luyện thông qua các phương pháp bảng câu hỏi, điều tra, phỏng vấn và quan sát; sử dụng các kết quả này để xây dựng các chương trình huấn luyện kế tiếp hoặc điều chỉnh chương trình hiện hành.
 • Tìm hiểu các chương trình đào tạo bên ngoài có liên quan đến công việc của công ty; làm báo cáo đề xuất cử cán bộ, nhân viên tham dự.
 • Biên soạn các sổ tay huấn luyện.
 •  Tổ chức các buổi thảo luận nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ lâu năm.
 • Tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm cho nhân viên mới.
 • Phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện về ngành nghề cho các trường học khi có yêu cầu.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Nhiều sáng kiến, khéo léo, chín chắn.
 • Có khả năng nghiên cứu và óc tổ chức.
 • Năng khiếu trình bày tốt.
 • Ăn nói lưu loát, viết lách giỏi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!