Giám sát xây dựng (Construction Inspector)

Tìm hiểu nghề Giám sát xây dựng (Construction Inspector)

Giám sát xây dựng làm công tác tư vấn, diễn trình các quy phạm xây dựng của nhà nước cũng như đảm bảo các điều luật đó được thi hành.

Công việc của Giám sát xây dựng

  • Tư vấn và hỗ trợ nhà xây dựng và chủ đầu tư hoàn chỉnh các luận chứng công trình trước khi đệ trình để tránh các sai sót về quy phạm xây dựng.
  • Đánh giá những kế hoạch xây dựng đã nộp, xác nhận rằng nhà cửa hoặc công trình đó được xây hoặc sữa chữa đúng hoạc không đúng quy phạm và thông lệ xây dựng (ví dụ như kết cấu hợp lý, khả năng chống cháy, lối thoát hiểm, v.v)
  • Giám sát việc xây dựng, đặc biệt là nền (foundation), móng (footings) và khung sườn qua từng giai đoạn thi công để bảo đảm việc xây dựng đúng quy cách, vật liệu đúng quy chuẩn, thi công đúng phương pháp, đả m bảo an toàn xây dựng.
  • Đánh giá công trình để ra chứng nhận cho phép sử dụng.
  • Ghi chép, lập báo cáo tiến độ xây dựng và nêu ra những trường hợp vi phạm các quy định hay thay đổi kế hoạch nếu có.
  • Cung cấp bằng chứng trước tòa khi có khởi tố về việc vi phạm quy định xây dựng.
  • Giám sát các công trình để đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp tu chỉnh.

Giám sát xây dựng thường làm việc tại công trường để theo sát việc thi công để bảo đảm việc thực hiện các qui phạm xây dựng.

Yêu cầu nghề nghiệp

  • Kỹ năng tổ chức tốt
  • Có biện pháp thực tiễn trong giải quyết các vấn đề
  • Có khả năng đọc và diễn giải bản vẽ, họa đồ xây dựng

Viết một bình luận

error: Content is protected !!