Lục sự

Tìm hiểu Nghề lục sự

Người lục sự đảm trách công việc giấy tờ của ngành luật dưới sự điều hành của một Luật sư toàn án hay thư ký toàn án. Tùy theo lãnh vực chuyên môn của công ty hay tổ chức mà tính chất công việc của người lục sự có thể khác nhau. Họ trợ giúp cho luật sư chủ quản tất cả các công tác chứng từ pháp lý khác nhau. Từ công việc xác minh di chúc, chuyển nhượng tài sản, các vụ hình sự và tranh tụng dân sự.

Công việc của Nghề lục sự

 • Làm việc với khách hàng để nắm các yêu cầu và phác thảo các điều khoản hợp đồng.
 • Sao lục chứng từ bằng khoán đất, xác định ranh giới sở hữu cũng như quyền sở hữu.
 • Theo dõi các thương thỏa mua bán đất đai.
 • Xem xét các hợp đồng và thu thập dữ kiện hoặc soạn chứng từ cho hợp đồng để hỗ trợ cho luật sư trong việc hoàn chỉnh hợp đồng
 • Điền các mẫu đơn từ, tài liệu pháp lý và chuyển gởi lên các cơ quan chính quyền liên quan.
 • Ghi các lời khai bằng cớ của nhân chứng, soạn chứng từ cho luật sư tranh biện tại tòa.
 • Hỗ trợ các luật sư tố tụng hay biện hộ, sắp xếp việc có mặt của các nhân chứng
 • Tham gia các ghi chép điều tra về doanh nghiệp, các vụ phá sản của công ty
 • Đảm đương công việc chung của văn phòng luật sư, kiêm cả công tác  sổ sách.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Tính cẩn trọng và chính xác
 • Khả năng phán đoán và phân tích hợp lý
 • Chuẩn xác về ngôn từ, viết và nói
 • Khả năng giao tiếp tốt
 • Yêu thích ngành luật

Viết một bình luận

error: Content is protected !!