Kế 35: Tá thi hoàn hồn

(Mượn xác để hồn về)

Kế “Tá thi hoàn hồn” nghĩa là mượn xác để hồn về.

Ý kế này chỉ rằng: Sau khi đã thất bại, buộc phải lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên thi hành trở lại chủ trương của minh. Mượn sức người khác, nói thì dễ nhưng làm không dễ. Mối quan hệ trước – trong – sau đó rất phức tạp.

Tuy nhiên, dùng kế này rất dễ đi vào con đường nguy hiểm, nếu sơ suất thì tỷ như rước voi về giày mả tổ. Nếu mượn xác mà mượn ẩu thi chẳng khác gì vác xác chết về nhà.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!