Kế 34: Phao bác dẫn ngọc

(Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)

Kế “Phao bác dẫn ngọc” nghĩa đen là ném hòn ngói để thu về hòn ngọc. Tức là dùng tiểu vật để đoạt một đại vật; như người đi câu thả miếng mồi nhỏ để câu con cá lớn.

Kế này không phải thâm sâu hay phức tạp nhưng người bị dùng kế rất dễ mắc kế. Trong thực tế, một viên ngói của ta nhưng có thể là một hòn ngọc đối với kẻ khác. Tất cả phụ thuộc vào đối phương đang cần cái gì, xem trọng cái gì.

Do đó, điều cốt lõi của kế này là phải biết được đối phương ‘muốn’ cái gì, ta cần thỏa mãn họ và đổi lấy cái mà ta ‘muốn’.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!