Đi xe buýt

Khi đến trường bằng xe buýt, chúng ta hãy lên xe và ngồi vào ghế. Hãy bám chắc vào các vật cố định và chỉ rời khỏi ghế khi xe buýt dừng hẳn lại.

Chúng ta nên lên, xuống xe buýt khi nào?

Chúng ta nên lên cuống xe buýt khi xe đã dừng hẳn.

error: Content is protected !!