Chú ý an toàn giao thông khi đi trên đường

Chúng ta hãy tuân thủ luật an toàn giao thông khi đi trên đường, hãy đi bộ trên vỉa hè để tránh bị tai nạn. Sau nữa, chúng ta phải nhớ, chỉ nên sang đường ở những nơi có vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ.

Chúng ta nên đi ở đâu khi không có vỉa hè?

Trong trường hợp không có vỉa hè, chúng ta nên đi sát vào lề đường bên phải.

error: Content is protected !!