Quy tắc giao tiếp xã hội

Trước khi được phép đi chơi, cúng ta cần biết các quy tắc phải tuân thủ nơi công cộng như bỏ rác vào thùng rác, đi hoặc chạy trên những con đường dành cho người đi bộ để tránh làm phiền mọi người, …

Chúng ta nên cư xử thế nào trong công viên?

error: Content is protected !!