Sang đường cẩn thận

Nêu không có cầu vượt và đường hầm dành cho người đi bộ, chúng ta phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông khi sang đường. Việc học và nắm vững quy tắc đi lại khi có đèn giao thông là rất cần thiết. Chúng ta chỉ nên sang đường khi tín hiệu đèn giao thông báo hiệu cho phép người đi bộ sang đường.

Chúng ta nên sang đường như thế nào nếu không có cầu vượt, đường hầm và đèn giao thông dành cho người đi bộ?

Chúng ta nên đợi cho đến khi trên đường không có xe cộ qua lại và quan sát kĩ trước khi sang.

error: Content is protected !!