Hiến máu nhân đạo

Thỉnh thoảng có những điểm tổ chức hiến máu nhân đạo để bổ sung nguồn máu dự trữ cho ngân hàng máu và các bệnh viện, dùng để truyền máu cho những bệnh nhân cần được tiếp máu. Bạn nên tham gia các hoạt động này vì đây là một hành động từ thiện cao quý, cứu sống được nhiều bệnh nhân.

Ai có thể hiến máu?

Bất cứ ai đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều có thể cách ba tháng một lần hiến từ 250 đến 450ml máu.

error: Content is protected !!