Đề cử giải thưởng

Giải thưởng và sự khen ngợi là điều mà mọi ngGia3imong mỏi có được. Nếu người bạn của bạn có một sở trường nhất định, hãy đề cử họ vào các giải thưởng phù hợp. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy rất vui.

Bạn có thể làm gì để củng cố mối quan hệ của mình?

Bạn có thể đề cửa bạn bè của mình với những giải thưởng phù hợp với họ.

error: Content is protected !!