Đối xử tốt với mọi người

Bạn không nên có ý định làm hại người khác, và cũng đừng phán xét người khác qua diện mạo hoặc cách ăn nói. Nếu một ai đó cư xử không tốt, bạn hãy phớt lò họ, thay vì để bụng.

Chúng ta phản ứng như thế nào nếu có ai đó cư xử không tốt?

Nếu ai đó cư xử không tốt, hãy lờ họ đi.

error: Content is protected !!