Kiên nhẫn

Bạn hãy kiên nhẫn và duy trì liên lạc với những người bạn hoặc người quen cũ, nhất là những người có chung quan điểm sống với mình. Đừng bỏ bẵng họ nếu bạn không muốn mất đi các mối quan hệ tốt đẹp này.

Bạn nên làm gì để tìm kiếm người có cùng quan điểm?

Hãy liên lạc thường xuyên với những người quen của mình để tìm kiếm những người bạn có cùng chung quan điểm.

error: Content is protected !!