Nói về bản thân

Trong hoàn cảnh phù hợp, bạn có thể nói về những gì bạn thích và không thích khi giao lưu với mọi người trong nhóm. Những người có cùng sở thích sẽ chuyện trò với bạn và dần dần trở thành bạn bè với bạn. Chọn đúng thời điểm để kể là một yếu tố rất quan trọng vì nếu không đúng lúc, mọi người sẽ không lưu tâm đến những gì bạn nói.

Mọi người tường sẽ có phản ứng như thế nào khi bạn nói về sở thích của mình?

Những người có chung sở thích thường sẽ trò chuyện và kết bạn với bạn.

error: Content is protected !!