Trang bị cho mình vốn từ vựng phong phú

Bạn nên trang bị cho mình vốn từ vựng phong phú và không nên lắp bắp khi nói chuyện. Hãy biết cách sử dụng ngôn từ phù hợp ở những bối cảnh và thời gian khác nhau để thu hút mọi người. Nói lắp và lóng ngóng trong giao tiếp chính là rào cản ngăn bạn kết nối với mọi người.

Làm sao để sử dụng ngôn từ một cách trôi chảy?

Bạn cần có một vốn từ vựng phong phú.

error: Content is protected !!