Hình thành nhóm học tập

Chia sẻ những thông báo, chơi trò chơi và tán gãu trong lớp là cách để các bạn học sinh có thể nhanh chóng kết bạn. Vào bữa trưa, bạn có thể chia sẻ đồ ăn với mọi người trong nhóm bạn và trao đổi thông tin về bài học của mình.

Tại sao việc học, tán gẫu, chơi trò chơi với các bạn lại vô cùng quan trọng?

Vì nó giúp chúng ta dễ dàng làm quen với nhau hơn và có thêm bạn mới.

error: Content is protected !!