Đào sâu suy nghĩ vào các ý tưởng khả thi

Khi xem lại các ý tưởng, bạn sẽ thấy một số ý tưởng và suy nghĩ bị trùng lặp, trong khi một số ý tưởng và suy nghĩ khác lại có liên quan đến nhau. Điều bạn cần làm là dùng bút màu khoanh tròn hoặc nối các cặp ý tưởng và suy nghĩ gần giống nhau lại.

Phương pháp thích hợp để sàng lọc ý tưởng là gì?

Phương pháp thích hợp là dùng bút màu khoanh tròn các ý tưởng có liên quan.

error: Content is protected !!