Xác định mục đích rõ ràng

Bạn nên xác định rõ ràng về mục đích của mình trong quá trình tư duy. Cách tốt nhất để bắt đầu tư duy là quyết định xem vấn đề cần suy nghĩ là gì, sau đó sẽ tìm giải pháp cho vấn đề đó.

Chúng ta nên làm gì trước khi bắt đầu tư duy để tìm ra ý tưởng?

Hãy quyết định xem vấn đề nào cần giải quyết trước.

 

error: Content is protected !!