Nâng cao giá trị cho các ý tưởng

Trong khi xây dựng những ý tưởng mới, chúng ta cũng nên làm tăng thêm giá trị cho những ý tưởng đã có. Điều này sẽ giúp chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của những ý tưởng cũ và đem lại cho chúng một vẻ ngoài mới mẻ, hữu ích hơn.

Chúng ta có thể làm tăng giá trị cho những ý tưởng trước đó bằng cách nào?

Hãy cho chúng một vẻ ngoài mới và hoàn thiện hơn.

error: Content is protected !!