Từ gợi ý

Khi bạn thấy vốn từ của mình đã cạn, hãy nghĩ về những từ gợi ý như: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, … Việc cân nhắc về những từ gợi ý này sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn.

Chúng ta nên làm gì khi cạn ý tưởng?

Khi cạn ý tưởng, hãy nghĩ đến những từ có tính gợi mở tư duy như: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, …

error: Content is protected !!