Luôn lạc quan

Bạn có thể cảm thấy có lỗi vì những thất bại trước đây, nhưng đừng xấu hổ hay hối tiếc. Hãy suy nghĩ một cách tích cực và cố gắng giải quyết những sai lầm bạn đã mắc phải. Hãy tìm ra những điều tích cực từ sai lầm, và nhớ rằng bạn sẽ không đi theo lối mòn.

Cảm giác tội lỗi là gì?

Là điều bạn cảm thấy khi bạn làm sai rồi tự trách mình.

 

error: Content is protected !!