Điều 18: Thành công là biết nhận trách nhiệm. Thất bại là luôn né tránh trách nhiệm.

Càng có trách nhiệm với cuộc đời bao nhiêu, những điều bạn đạt được càng lớn bấy nhiêu. Nếu bạn nghĩ rằng phải có một “ai đó” có trách nhiệm với cuộc đời bạn thì tức khắc bạn sẽ trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ đó, và thành công của bạn sẽ theo đó mà bị hạn chế đi rất nhiều. Nếu bạn cứ đổ lỗi cho người khác vì hoàn cảnh mà bạn đang neo mắc, bạn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi hoàn cảnh đó được.

Đổ lỗi, phàn nàn hay phán xét đều là né tránh trách nhiệm, còn khi đã dám nhận trách nhiệm tức là bạn sẽ không đổ lỗi, không phàn nàn, không phán xét.

Có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình hay không hoàn toàn là do bạn, bởi những vấn đề bạn mắc phải là lỗi của chính bạn chứ không phải là lỗi của bất kỳ ai khác.

Nếu bạn cứ tin vào những điều sai trái, bạn sẽ luôn yếu đối, yếm thế và bất lực. Nếu bạn tin vào những điều đúng đắn, bạn sẽ có được sức mạnh để tự tạo dựng cuộc đời mình, tức là, bạn sẽ mạnh mẽ và thành công.

Thành công tức là biết nhận trách nhiệm.

error: Content is protected !!