Công nghệ môi trường: Ngành mới – Cơ hội mới

Học gì với ngành công nghệ môi trường

Công nghệ môi trường là một chuyên ngành khá mới mẻ, sự kết hợp đồng bộ cả hai yếu tố nghiên cứu và kỹ thuật. Học chuyên ngành này phải nắm vững các kiến thức chuyên môn bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn thông qua các biện pháp sinh – lý – hóa học.

Điều này nghĩ là cơ hội xin việc khi ra trường sẽ khá rộng mở với rất nhiều lựa chọn.

Các chuyên ngành Công nghệ môi trường

Công nghệ xứ lý nước thải:

 • Các công ty cấp nước,
 • Các nhà máy xử lý nước,
 • Các công trình xử lý nước thải cho các nhà máy và khu công nghiệp.

Công nghệ xử lý khí thải:

 • Đo đạc chất lượng không khí
 • Đánh giá tác động của môi trường
 • Và xử lý không khí ô nhiễm

Công nghệ xử lý chất thải rắn:

 • Các công trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Chất thải nhà máy
 • Các khu đô thị

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Kiến thức về công nghệ xử lý
 • Khả năng ngoại ngữ
 • Kiên trì và quyết tâm
 • Có óc phân tích

Viết một bình luận

error: Content is protected !!