Nguyên tắc 3: Kiến thức là sức mạnh

“Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng thì thật phước thay! Vì có được nó thì tốt hơn là có được tiền bạc; hoa lợi mà nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một báu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được”. – Kinh thánh, sách Cách ngôn 3:13-15

Ngày nay, có một trận chiến và bạn đang ở trong trận chiến đó. Câu hỏi duy nhất là liệu bạn sẽ chiến thắng hay thất bại. Và điều này phụ thuộc chủ yếu ở bạn. Một lợi thế mà bạn có được so với mọi người là phần lớn mọi người không nhận thấy rằng họ đang ở trong một cuộc chiến. Họ chỉ đơn giản là đang đi dạo chơi mà thôi. Họ không hiểu hết về tính cạnh tranh trong thế giới của chúng ta hiện nay như thế nào và họ không nhận ra được tầm quan trọng của sự chiến thắng.

Có một câu chuyện có nguồn gốc từ Đông Phi giải thích rõ về điều này. Mỗi một buổi sáng ở vùng đồng bằng Serengeti của châu Phi, một chú linh dương thức giấc. Chú linh dương biết rằng trong ngày tới, chú phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất nếu muốn sống sót. Và mỗi buổi sáng trên đồng bằng Serengity, một con sư tử thức giấc. COn sư tử biết rằng nó phải chạy nhanh hơn chú linh dương chạy chậm nhất nếu nó muốn có cái gì đó để ăn trong ngày.

Bài học rút ra được từ câu chuyện này là, cho dù bạn xem chính mình như là con linh dương hay con sư tử thì khi mặt trời xuất hiện, tốt hơn hết là bạn phải chạy.

Gia nhập vào thời đại thông tin

Trong lịch sử đã được ghi chép lại, phải mất 6000 năm con người mới chuyển từ thời đại nông nghiệp sang thời đại công nghiệp, bắt đầu vào năm 1815. Vào năm 1950, đa số công nhân ở các nước phát triển là các công nhân thuộc ngành công nghiệp. nhưng vào năm 1960, không đến 150 năm, thời đại công nghiệp đã kết thúc. Chúng ta đi vào thời đại Dịch vụ. Số lượng người làm việc trong các dịch vụ chuyển giao của tất cả các loại nhiều hơn so với số lượng người làm việc trong các ngành sản xuất.

Vào cuối những năm 1980, chỉ 20 năm sau, chúng ta đã tiến vào thời đại Thông tin. Có nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực gia công thông tin hơn bất cứ lĩnh vự nào khác. Khi chúng ta tiến vào thế kỷ 21, chúng ta đã ở trong thời đại Truyền thông. Hiện nay có nhiều người làm việc trong các lĩnh vực như ý tưởng, thông tin liên lạc, giải trí, tin tức hay giáo dục hơn những người khác đang làm trong các ngành công nghiệp cá biệt khác.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!