Số 10: Phát triển kinh doanh tại những nơi có xu hướng tăng trưởng

Lời khuyên từ: Robert Boykin,

Ông là tổng giám đốc điều hành của công ty Boykin Lodging, một công ty đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, chuyên kinh doanh khách sạn tại thành phố New York. Với trụ sở đặt tại Cleveland, Ohio từ năm 1959 đến nay, công ty đã phát triển, quản lú và sở hữu nhiều khách sạn.


Lời khuyên có gái trị nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi từng được nghe là lời khuyên của cha tôi – Qilliam J. Boykin – người sáng lập ra công ty Boykin Lodging.

Ông nói: “Phải mở rộng phát triển kinh doanh ở những nơi có xu hướng tăng trưởng. Nếu con lựa chọn thời điểm hơi sớm hoặc phạm một sai lầm nào đó, sự tăng trưởng sẽ khiến con thất bại. Nếu con lựa chọn một nơi đã phát triển nhưng không có khả năng tiếp tục phát triển thì khi đó, con đã mắc sai lầm, tức là con sẽ sai lầm mãi mãi”.

Và ông đã đúng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!