Số 71: Đừng nói mà hãy hành động!

Lời khuyên từ: David Picenrne

David Picerne là Tổng giám đốc tập đoàn Piecerne Real Estate Group, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở chất lượng cao trên khắp Hoa Kỳ và Puerto Rico.


Tất cả mọi người đều nói về tầm nhìn, kế hoạch. Riêng tôi, tôi quan tâm tới việc thực hiện. Hãy tập hợp một đội ngũ những người chăm chỉ và bạn sẽ nghe thấy: ‘Đã hoàn thành!”

Viết một bình luận

error: Content is protected !!