Số 96: Biết đường lui trước khi mua

Lời khuyên từ: Brett White

Brett White là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty CBRicharf Ellis.


Trong những năm đầu thập kỷ 1990 và cào năm 2001, 2002, một số lĩnh vực trọng yếu trong ngành bất động sản bị suy giảm. Chính bởi điều này, nhiều nhà tiên tri đã tuyên bố ngành bất động sản thương mại sẽ bị diệt vong hay ít nhất là cũng bị thất sủng thảm hạn. Ngược lại với quan điểm này, vô số các nhà đầu tư thông thái nhất trong ngành lại đi mua các tài sản bất động sản thương mại mà họ có thể nắm được. Tất nhiên là những nhà đầu tư này đã trúng mánh lớn nhờ tài tiên đoán của họ. Bài học ở đây là xét về mặt lâu dài, bất động sản thương mại là lĩnh vực tài sản có độ dẻo dai và lịch sử đã cho thấy, nếu một người sẵn sàng mua một bất động sản thương mại, ngay cả khi những người khác cảm thấy thị trường này đã hết thời thì một ngày đẹp trời nào đó, sự đầu tư này sẽ mang lại kết quả thần kỳ.

Những người bạn và khách hàng của tôi thường nhờ tôi tư vấn xem liệu có nên mua một miếng bất động sản thương mại hay không? Liệu giá như thế là có quá cao không? Họ có nên đợi cho đến khi giá giảm rồi mới mua không? Những câu hỏi như thế và vô vàn những câu hỏi khác nữa khiến họ cảm thấy ngần ngại trước khi quyết định mua.

Tôi luôn trả lời những người này bằng cách nhắc nhở họ rằng, dù họ quyết định thế nào đi nữa thì luôn phải có chiến lược rút lui. Nếu bạn đang muốn mua một miếng bất động sản thương mại muốn giữ tài sản này để đầu tư dài hạn thì có một điều chắc chắn tôi phải nói với bạn là về mặt lâu dài, giá bất động sản đó thế nào cũng tăng, dù cho các chu kỳ kinh tế, các công nghệ mới, sức cạnh tranh toàn cầu hay các yếu tố khác có thay đổi thế nào đi nữa. Chỉ có một vài người mới nói là họ bị thiệt hại do đầu tư vào bất động sản thương mại khi họ giữ tài sản đó đến 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Đây là một trong những khía cạnh kinh hoàng của bất động sản thương mại.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!