Chuyên viên Tiếp thị (Marketing officer)

Tìm hiểu nghề Chuyên viên Tiếp thị (Marketing officer)

Chuyên viên Tiếp thị phụ trách cải tiến việc bán các dịch vụ, sản phẩm của công ty hay công ty thân chủ. Họ có thề tiếp thị sản phẩm hiện có, phát triển những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hoặc phát triển thị trường cho những sản phẩm hay dịch vụ mới.

Công việc của Chuyên viên Tiếp thị (Marketing officer)

 • Nhận định, phân tích những điểm mạnh và yếu của một doanh nghiệp để đáp ứng kịp với những cô hội hay nguy cơ trong một trường tiếp thị.
 • Đặt mục tiêu cho việc tăng trưởng và phát triển thị phần.
 • Phát triển và áp dụng những chiến lược thích hợp bằng cách lựa chọn, đặt mục tiêu và phân khúc thị trường, xúc tiến việc bán các sản phẩm và dịch vụ hướng vào thị trường đó.
 • Quyết định những qui cách sản phẩm (như nhãn hiệu, bao bì).
 • Đảm trách công tác phát triển những sản phẩm mới.
 • Xác định chiến lược giá cả và định giá hàng hóa sản phẩm.
 • Quản lý các kênh phân phối như bán lẻ (các cửa hàng) và bán sỉ.
 • Đảm đương công tác phân phối sản phẩm như nhận đơn đặt hàng, trữ hàng, kho bãi và vận chuyển.
 • Nâng cao hình ảnh tốt đẹp về cửa hiệu.
 • Phát triển các kế hoạch quảng cáo, thúc đẩy bán hàng, quan hệ đại chúng, quản trị bán hàng và nhân sự.
 • Kiểm tra đôn đốc hoạt động tiếp thị để theo dõi hiệu quả.

Chuyên viên Tiếp thị hợp tác và nhận được sự trợ giúp của nhiều bộ phận chuyên môn như chuyên gia kỹ thuật (technical expert), giám đốc sản xuất, kế toán và các chuyên viên quảng cáo.

Chuyên viên Tiếp thị có khi phải làm việc thêm giờ đến chiều tối hoặc cuối tuần. Họ cũng phải đi lại nhiều nơi vì công tác.

Trách nhiệm của Chuyên viên Tiếp thị (Marketing officer)

Tùy theo vị trí công việc mà nhiệm vụ và trách nhiệm của Chuyên viên Tiếp thị khác nhau; và còn tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của tổ chức.

 • Giám đốc tiếp thi (marketing manager): phối hợp mọi hoạt động trong công ty liên quan đến việc đưa sản phẩm hay dịch vụ đến người tiêu dùng. Trong những doanh nghiệp lớn họ có thể kết hợp nhiều chương trình hay chiến dịch tiếp thị để tạo ra một kế hoạch tiếp thị tổng lực (corporate marketing plan).
 • Giám đốc dịch vụ khách hàng (customer service manager): hỗ trợ bán hàng qua khảo sát và thăm dò thực tế, nhận đơn đặt hàng và trả lời điện thoại cho khách hàng. Họ cũng tham gia hỗ trợ trưng bày sản phẩm, soạn các catalogue, tập giới thiệu sản phẩm và các vật dụng bán hàng, hợp đồng với các trung tâm nghiên cứu thị trường để có dữ liệu cơ sở về thị trường.
 • Giám đốc sản phẩm (product manager): đưa ra thị trường những sản phẩm chính hay nhóm sản phẩm của công ty. Họ định giá cho sản phẩm, xác định loại sản phẩm mới nào phù hợp xu hướng của thị trường hay loại sản phẩm nào nên ngưng sản xuất.
 • Giám đốc quảng cáo (advertising manager): triển khai chiến lược quảng cáo của một công ty, liên hệ với những công ty quảng cáo để tạo ra hình ảnh tốt về sản phẩm hay công ty, lập ngân sách và phát triển những vật dụng hỗ trợ bán hàng và khuyến mãi. Trong những công ty lớn họ chịu trách nhiệm một đội ngũ chuyên viên tiếp thị.
 • Giám đốc kinh doanh (sales manager): hoạch định và phối hợp các hoạt động của nhóm bán hàng, kiểm soát việc phân phối, theo dõi chỉ tiêu doanh số, huấn luyện, động viên đội ngũ nhân viên và lập những dự báo bán hàng.

Những lĩnh vực chuyên môn khác như thông tin tiếp thi, tiếp thị trực tiếp và tiếp thị từ xa. Trong các công ty lớn, có thể nhiều phòng ban cùng phục vụ những chức năng trên.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Khả năng phân tích và diễn giải thông tin.
 • Khả năng sáng tạo.
 • Khả năng gia tiếp thật tốt.
 • Có năng lực tổ chức.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!