Chuyên viên Lập trình (Computer programmer)

Tìm hiểu Nghề Chuyên viên Lập trình (Computer programmer)

Chuyên viên lập trình sẽ thiết kế, viết và chạy kiểm tra, lập sưu liệu và bảo trì các chương trình máy tính để đáp ứng nhu cầu về ứng dụng của người dùng.

Chuyên viên lập trình thường làm việc trong một nhóm dự án (project team), mỗi người có thể tham gia trên một bộ phận của dự án. Họ phải thành thạo cả lý thuyết lẫn thực hành về phân tích, thiết kế và lập sưu liệu cho công việc lập trình, bảo trì hệ thống và nhất là phải thành thạo một ngôn ngữ máy tính, ví dụ COBOL, C++, v.v. Có nhiều ngôn ngữ lập trình, mỗi ngôn ngữ thích hợp cho một mục đích nhất định.

Công việc của Chuyên viên Lập trình

 • Nghiên cứu các yêu cầu và chỉ định do người phân tích/ thiết kế đưa ra.
 • Diễn dịch các yêu cầu trên thành ngôn ngữ chương trình thích hợp thể hiện tuần tự các lệnh máy tính cần thi hành.
 • Nạp chương trình và chạy thử trên các dữ liệu mẫu (sample data), sữa lỗi bằng cách chỉnh sửa chương trình.
 • Bảo đảm chương trình đáp ứng các chỉ định của bản phân tích hệ thống, thiết kế và yêu cầu của người sử dụng chương trình.
 • Viết tài liệu và sổ tay hướng dẫn cho người sử dụng chương trình và nhân viên thao tác máy tính xem.
 • Viết tường trình báo cáo và tham dự các cuộc họp chuyên môn.

Chuyên viên Lập trình thường làm việc trong nhóm dưới sự giám sát của một người trưởng nhóm (team leader), người này có thể là Chuyên viên Lập trình cao cấp hay một chuyên viên phân tích hệ thống.

Chuyên viên Lập trình phải liên tục học hỏi thêm vì công nghệ máy tính tiến bộ rất nhanh.

Chuyên viên Lập trình có thể chuyên một trong các lĩnh vực sau:

 • Lập trình ứng dụng (Application programmer): phát triển các chương trình máy tính dùng cho kinh doanh, sản xuất, quản trị và các ứng dụng khác.
 • Lập trình phân tích (Analyst programmer): thảo luận với người sử dụng chương trình, từ đó phát triển các yêu cầu lập trình. Thường người lập trình phân tích cũng có thể viết chương trình.
 • Lập trình hệ thống (Systems programmer): phát triển các chương trình điều khiển hoạt động của mạng máy tính tập trung, phát triển cơ sở dữ liệu và các hệ thống khác; bảo đảm cho hệ thống máy tính, máy in và thiết bị lưu trữ có thể phân bố tại nhiều địa điểm khác nhau, làm việc và tương tác với nhau một cách có hiệu quả.

Chuyên viên Lập trình thường được tuyển dụng trong các tổ chứa kinh doanh lớn như xí nghiệp sản xuất, công ty bán buôn và bán lẻ, công ty bảo hiểm và ngân hàng hoặc trong các cơ quan nhà nước. Họ cũng được tuyển dụng bởi các công ty điện, công ty cấp nước và giao thông, trong các trường đại học và cao đẳng.

Các Chuyên viên Lập trình có nhiều kinh nghiệm có thể trở thành chuyên viên phân tích hệ thống.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Có phương pháp lập luận và phân tích để giải quyết vấn đề.
 • Nhanh chóng nắm bắt được bản chất của những vấn đề phức tạp.
 • Kiên trì và nhẫn nại.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có thể làm việc tốt trong tập thể.
 • Sẵn sàng học hỏi không ngừng để bắt kịp thay đổi của công nghệ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!