Management Foundations for Hospitality Industry

Khóa học online: Management Foundations for Hospitality Industry

Giới thiệu với các bạn khóa học online: Nền tảng quản lý cho ngành khách ạn

Khóa học nầy phù hợp cho các bạn muốn làm việc trong khàch sạn/ quản lý khách sạn và cao cấp hơn là các Resort – Khu nghỉ dưỡng.

Tài liệu gốc của khóa học nầy là Tiếng Anh; ban biên tập 1001-Nghề chuyển ngữ sang Tiếng Việt để các bạn theo dõi.

Mục lục

error: Content is protected !!