Nhà Thực vật học (Botanist)

Tìm hiểu nghề Nhà Thực vật học (Botanist)

Nhà Thực vật học nghiên cứu sinh lý (biology) của các loài thực vật để mở rộng kiến thức khoa học và tìm các phương pháp áp dụng kiến thức đó vào các lĩnh vực như: bảo tồn và quản trị tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề làm vườn, y học và công nghệ sinh học.

Công việc của Nhà Thực vật học

 • Xem xét tác động của các yếu tố môi trường trên sự tăng trưởng của thực vật như lượng mưa, nhiệt độ, ánh sáng, loại đất, địa hình và dịch bệnh.
 • Nuôi trồng thực vật trong các điều kiện có kiểm soát để xác định các yếu tố môi trường tối ưu, từ đó đánh giá ý nghĩa của các yếu tố di truyền và môi trường và để xem xét các hình thái tiến hóa của thực vật.
 • Nghiên cứu tính chất và sự xuất hiện của các nhiễm sắc thể thực vật, các tế bào và mô.
 • Tiến hành các khảo sát thực địa và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm các nhóm thực vật phân loại mới hoặc tái phân loại các loài tự nhiên.
 • Soạn thảo các tường trình và báo cáo khoa học.
 • Sử dụng phương pháp hóa sinh và kỹ thuật hóa phân tử trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu tính chất di truyền của thực vật.
 • Giám sát và phối hợp công việc của đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.
 • Làm việc với các nhà khoa học khác để phát triển các loại thuốc dược phẩm và các sản phẩm từ thực vật khác.
 • Tìm kiếm và phân loại các chủng loài thực vật mới và nhận dạng các mẫu thực vật.
 • Soạn các tài liệu sổ tay về nhận dạng thực vật.
 • Sử dụng máy vi tính để lưu trữ, xử lý thông tin dữ liệu về nhận dạng thực vật và phân tích dữ liệu.

Các chuyên ngành của Nhà Thực vật học

1 – Sinh lý thực vật (Plant Physotologist): Nghiên cứu các chức năng bên trong của thực vật và căn bản hóa học của chúng để tìm hiểu sự sinh trưởng, quá trình dinh dưỡng và sinh sản của chúng như thế nào.

2 – Sinh thái học thực vật (Plant Ecologists): nghiên cứu các mối quan hệ giữa thực vật và môi trường. Công việc này bao gồm việc điều tra phân tích ảnh hưởng của lượng mưa, nhiệt độ, ánh sáng, đất đai, vị trí, các động vật với tác nhân thụ phấn, phân tán, sự ô nhiễm, bệnh tật đối với các loài thực vật và sự lây lan của chúng.

3 – Bệnh học thực vật (Plant Pathologist): Nghiên cứu các loại bệnh đối với các loài thực vật có tầm quan trọng về kinh tế như mùa màng, cây lấy gỗ và hoa cỏ trong vườn.

4 – Phân loại học thực vật (Plant Taxonomists): Nghiên cứu, cung cấp tài liệu về tính đa dạng trong đời sống thực vật và phát triển các cách phân loại để phản ánh mối quan hệ tiến hóa giữa các chủng loài thực vật.

5 – Nông học thực vật (Agronomists): Nghiên cứu mùa màng và các loại cỏ.

Nhà Thực vật học làm việc tại phòng thí nghiệm cũng như ngoài thực địa, một mình hoặc với các nhà khoa học đời sống khác. Giờ làm việc của họ có thể thất thường và sống ở những khu vực xa xôi để thực hiện các nghiên cứu.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Ham thích thực vật và nghiên cứu
 • Có kỹ năng phân tích
 • Có sáng kiến và kiên trì
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Viết một bình luận

error: Content is protected !!