Sản xuất bê tông nhựa nóng

Tìm hiểu Nghề công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng

Nghề công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng (Bê tông ASPHAL) là nghề thực hiện các công việc: sử dụng trạm trộn bê tông nhựa nóng để thực hiện quy trình sản xuất ra sản phẩm là bê tông nhựa nóng phục vụ cho việc thi công mặt đường. Bê tông nhựa nóng phải đảm bảo các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, độ chính xác về thành phần vật liệu, độ đồng đều về chất lượng trộn và nhiệt độ khi ra khỏi buồng trộn, chi phí sản xuất hợp lý.

Người làm nghề công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng là một nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong trạm trộn bê tông nhựa nóng của các công ty, xí nghiệp.

Công việc được tiến hành trong ca bin vận hành, các vị trí trên bãi đặt trạm trộn.

Công việc chủ yếu của Nghề công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng.

 • Lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng
 • Kiểm tra, chuẩn bị trước khi sản xuất bê tông nhựa nóng
 • Thiết kế các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa nóng để sản xuất và kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra
 • Vận hành trạm trộn để sản xuất ra bê tông nhựa nóng, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật
 • Kiểm tra sau khi kết thúc ca sản xuất
 • bảo trì và sửa chữa các hư hỏng thông thường của các bộ phận trong trạm trộn
 • Xử lý các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất
 • Thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
 • Hướng dẫn các nhân viên mới khi cần thiết.

Thiết bị và dụng cụ của Nghề công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng

 • Toàn bộ các thiết bị của trạm trộn
 • Tài liệu kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng
 • Các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề dùng cho các công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và lắp ráp trạm trộn
 • Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra
 • Phòng thí nghiệm vật liệu
 • Nhà kho để chứa chất phụ gia
 • Sân bãi để chứa vật liệu sản xuất
 • Cân tĩnh để cân trọng lượng xe ô tô có tải trọng và không tải nhằm xác định khối lượng sản phẩm sản xuất ra khỏi trạm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!