Kế 01: Thanh đông kích tây

(Đánh lạc hướng đối phương)

Kế “Thanh đông kích tây” là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông nhưng chủ yếu lại đánh vào mặt tây.

Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là “thanh đông kích tây”.

Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị.

Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:

  • Tạo tin đồn,
  • Làm rối tai rối mắt địch,
  • Buộc đối phương lo nhiều mặt,
  • Mê hoặc ý chí của địch,
  • Nghi binh,
  • Làm phân tán lực lượng đối phương,
  • Làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch.

Nguyên tắc của “thanh đông kích tây” là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu sự khiên chế của địch.

Điều kỵ khi dùng kế “thanh đông kích tây” là để lộ cơ.

Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.

Tóm lại:

Thanh đông kích tây là đưa ra một ý đồ giả để che dấu cho ý đồ thực, trong trường hợp không thể giữ tất cả cho hoàn toàn mật.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!