Kế 02: Điệu hổ ly sơn

(Dụ hổ ra khỏi rừng)

 Kế “Điệu hổ ly sơn” là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng.

Kế “Điệu hổ ly sơn” có hai lối:

  • Một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ.
  • Hai là đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành.

Hổ là loài thú dữ nhưng nó chỉ ‘làm vua’ trong rừng, nơi mà nó thân thuộc và tận dụng được sở trường về sức mạnh và khả năng tấn công nhứt. Khi hổ đã ra khỏi rừng rồi thì nó không có lợi thế nữa, dễ bị khống chế hơn.

Theo nghĩa rộng hơn thì “Điệu hổ ly sơn” là tìm cách đưa một người nào đó đi xa hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do người đó gây ra.

Điểm cốt lõi của kế này làm sao đặt đối thủ vào thế yếu, không thể tận dụng lợi thế mạnh nhứt mà họ có. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản, do đó trong chính trường, thương trường hay quân sự, để một người không thể phát huy sở trường thì phần thắng đã nắm một phần.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!